Uslovi korišćenja


PRAVILA KORIŠĆENJA
HOROSKOPme vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja na ovim stranicama koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge HOROSKOPme.

Korišćenjem bilo kog dela HOROSKOPme smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i svim rizicima koji nastaju iz korišćenja ove veb stranice te prihvataju da koriste sadržaj ove veb stranice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

AUTORSKA PRAVA
HOROSKOPme polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje ( tekstualne, video i audio materijale, baze podataka i programerski kod ). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ovih stranica, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava HOROSKOPme i podložno je tužbi.

PRAVO NA IZMENE SADRŽAJA I USLUGA
HOROSKOPme zadržava pravo promene, ukidanja ( privremenog i trajnog ) bilo kog sadržaja ili usluga na stranicama bez obaveze prethodne najave.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI
HOROSKOPme poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, HOROSKOPme neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

HOROSKOPme može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja stranica ( isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu ). Ove podatke HOROSKOPme koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao stranicu i sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje.

HOROSKOPme se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika stranica, osim u slučaju teškog kršenja pravila HOROSKOPme ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

REGISTRIRANI KORISNICI
Registrovanjem na HOROSKOPme korisnik je obavezan da prođe postupak registracije, unese istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. HOROSKOPme ne može se smatrati odgovornim za neovlašćeno korišćenje korisničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

HOROSKOPme zadržava pravo da ukine ili uskrati mogućnost korišćenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. HOROSKOPme ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA
HOROSKOPme zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

PODRŠKA
E - mail : moc.empoksoroh@ofni
HOROSKOPme je na osnovu pisanog zahteva subjekta - korisnika sajta dužan da preduzme sve finansijski prihvatljive i razumne radnje u svrhu brisanja ličnih podataka predmetnog subjekta - korisnika iz svoje baze podataka.

Osveženo i izdato dana 28.07.2016.
Ovi uslovi stupaju na snagu dana 28.09.2014.